درباره محمدرضا شانه ساز

  • سطح اکادمی گواهی
  • سن 43 - 47 Years
  • حقوق 3766
  • جنسیت مرد
  • مهارت توسعه دهنده

توضیحات

نقاش ساختمان ماهر

یک دیدگاه بنویسید

  • امتیاز کلی 0