درباره زهرا حسین پور

تحصیلات

سابقه

تخصص

آشنایی با آفیس - اشنایی فتوشاپ
اصوال حسابداری

افتخارات و جوایز

مهارت ها