بیمه بیکاری

بیمه بیکاری

شرایط استحقاق بیمه بیکاری

 • کارگر مشمول قوانین کار و اجتماعی و کارکشاورزی باشد .
 • مشمول قوانین استخدام کشوری ,لشکری ,و سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشد .
 • کارگر کارگاه های خانوادگی که انجام کار ان ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می گیرد نباشد .
 • بیکاری بدون میل و ادره باشد .
 • کارگر بیمه شده اجباری باشد
 • لیست 3% حق بیمه بیکاری کارگر توسط کارفرما ارسال شده باشد .
 • کارگر شاغل در کارهای با ماهیت دائم و مستمر قبل از بیکاری شدن حداقل 6ماه (کارگر دائمی با در اثناء قراداد) با 12ماه (کارگر اتمام قرارداد ) سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد .
 • تابعیت ایرانی داشته باشد .
 • بازنشسته و از کارافتاده کلی نباشد.
 • ظرف 30روز پس از بیکاری درخواست مقرری بیمه بیکاری خود رابه دفتر کاریابی غیر دولتی تحت نظارت اداره کار و رفاه اجتماعی به آدرس جردن بالاتر از میرداماد خیابان تابان غربی نبش کوچه نور پلاک 12 نیم طبقه اول مراجعه فرمائید.

 

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری

الف) مدارک عمومی

 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه
 • اصل یا کپی آخرین مدرک تحصیلی
 • یی قطعه عکس 4*3
 • کپی کارت پایان خدمت با معافیت
 • اصل و کپی دفترچه بیمه (در صورت عدم دریافت دفترچه بیمه لیست بیمه یکسال آخر )
 • دریافت کد احراز هویت ار دفاتر پیشخوان

 

ب) مدارک اختصاصی

این بخش متقاضیان به دو دسته تقسیم می شوند :

دسته اول : کارگران اتمام قرارداد

کارگرانی که تاریخ قراردادکتبی کار آن ها به پایان رسیده و کارفرما با آن ها قرارداد جدید امضا نمی کند .

نکته مهم :کارگر مورد نظر می بایست در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد.

مدارک مورد نیاز برای این دسته :

1) اصل و یا نسخه برابر اصل آخرین قرارداد(یکسال منتهی به بیکاری)

2) اصل و یا نسخه برابر اصل نامه عدم نیاز که با امضا و مهر کارفرما تایید شده باشد.

توضیح :

1)درصورتیکه کارفرما از ارایه نامه عدم نیاز به متقاضی و یا تایید آن امتناع نماید. متقاضی می بایستی        به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نماید.

2) درصورتی که کارفرما از ارایه قرارداد به متقاضی امتناع نماید.متقاضی به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نماید.

دسته دوم:کارگران دائمی اخراج شده و کارگران اخراج شده در اثنای قرارداد

کارگران فاقد قراردادکار که توسط کارفرما اخراج شده باشند ویا کارگران قراردادی که دراثنای قرارداد اخراج شده باشند.

 مدارک مورد نیاز برای این دسته :

1)اصل یا نسخه برابر اصل اولین دادخواست ارایه شده به مراجع حل اختلاف قانون کار

2)اصل یا نسخه برابر اصل آراء مراجع قانونی  اعم از هیات تشخیص، هیات حل اختلاف  دیوان عدالت اداری

 

توضیح 1: در صورتیکه کاگر در دادخواست خود به مراجع حل اختلاف قانون کار درخواست بازگشت به کار داده باشد و مراجع مذکور بیکاری وی را غیر ارادی تشخص دهند. تسویه حساب کارگر باکارفرما خارج از مراجع فوق دلیل بر ارادی بودن بیکاری نمی باشد.

 

توضیح 2: چنانچه متقاضی در دیوان عدالت اداری شکایت نموده باشد . تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری موضوع قابل بررسی نمی باشد و به محض ابلاغ رای قطعی دیوان بررسی موضوع به جریان می افتد. (متقاضی حداکثر 10روز داخل استان و یک ماه خارج از استان رای دیوان را ارایه نماید.)

 

 

مراحل بیمه بیکاری

 • گرفتن کد احراز هویت از دفاتر پیشخوان
 • ارسال کد کاربری و رمز عبور به مراجعین
 • مراجعه به دفتر کاریابی
 • ارسال پیامک جهت تایید پرونده بیمه بیکاری
 • مراجعه به بیمه و تکمیل فرایند

 

 

جدول بیمه بیکاری و مدت زمان پرداخت آن

 

سابقه پرداخت بیمه مدت زمان دریافت مقرری برای مجرد مدت زمان دریافت مقرری برای متاهل
6 تا 24 2 12
25تا 120 12 18
121 تا 180 18 26
181تا 240 26 36
از 241 به بالا 36 50

 

نکته : افراد مسنی که زمان بیکار شدن 55 سال سن بیشتر و 10سال سابقه پرداخت بیمه دارند (درصورت عدم اشتغال ) می توانند تا سن بازنشستگی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.