موسسه کاریابی گشایش

بررسی اجمالی

  • بخش ها آموزش و پرورش
  • مشاغل ارسال شده 0
  • بازدید 4
  • شروع کار از 1850

توضیحات شرکت

تمامی امور زیر در کاریابی گشایش صورت می پذیرد .

  • تمامی امور مربوط به بیمه بیکاری
  • تمامی امور مربوط به شکایت ( کارگر از کارفرما یا کارفرما از کارگر )
  • جستجو نیرو کار
  • تنظیم قرارداد برای کارمندان یک شرکت

عکسهای شرکت