مجید انصاری

درباره مجید انصاری

  • سطح اکادمی دیپلم
  • سن 33 - 37 Years
  • حقوق 1850
  • جنسيت مرد
  • مهارت کارمند

توضیحات

ده میلیون به بالا

مهارت ها