مدارک مورد نیاز جهت شکایت در اداره کار

  • 1- دریافت کد احراز هویت از مراکز کاریابی و یا دفاتر پیشخوان دولت
  • 2- دریافت استعلام تامین اجتماعی
  • 3- دریافت پرینت بانکی
  • 4-  قرارداد کاری منعقده
  • 5- معرفی نامه های صادر شده توسط کارفرما
  • 6- فیش حقوقی
  • 7- برگ های حضور و غیاب

موسسه مشاره شغلی گشایش

  • اشتراک گذاری نوشته

گذاشتن یک دیدگاه